Blue Pack  

Sektöründe lider ve idealist kimliğimiz
Araştırmacılık,yenilikçilik ve yetkinlik değerlerine olan inancımız
Teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanarak bilgi ve verilere dayalı karar almamız
Toplumsal sorumluluğun bilincinde saydamlık anlayışında olmamız
Hoşgörü ve dayanışmaya verdiğimiz önem
Ülke ekonomisine istihdama katkımız ve çevreye saygımız
Kaynakların etkin olarak kullanımı